Integrálna joga Šrí Aurobinda a Matky

(rozcestník na voľne dostupné materiály v slovenčine)


Šrí Aurobindo Ghóš (1872 - 1950) patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov novodobej Indie. Detstvo a mladosť prežil v Anglicku a po návrate do vlasti sa zapojil do hnutia za indickú nezávislosť. Pod vplyvom duchovných zážitkov sa v roku 1910 stiahol z politiky do ústrania v juhoindickom Puduččéri, kde sa okolo neho postupne sformovala komunita známa dnes ako Šrí Aurobindov ášram. Kľúčovú rolu pritom zohrala jeho duchovná spolupracovníčka Mirra Alfassa (1878 - 1973), medzi jeho žiakmi známa ako Matka, ktorá ho v roku 1914 v Puduččéri navštívila a v roku 1920 sa tam natrvalo usadila. V roku 1926 sa Šrí Aurobindo utiahol do izolácie, aby sa mohol sústrediť na prácu s nadvedomím, a Matka prevzala zodpovednosť za vznikajúcu komunitu a duchovný rast jej členov.

Hlavným duchovným odkazom Šrí Aurobinda je nový systém duchovnej praxe označovaný ako integrálna joga, ktorého teoretické základy publikoval v rokoch 1914-1921 v časopise Árja. Ide o individualizovaný systém psychologickej disciplíny, ktorý umožňuje kombinovať prvky tradičných ciest jogy a prispôsobiť ich povahe každého adepta. Umožňuje tak rozvoj všetkých stránok ľudskej povahy: telesnej, vitálnej, mentálnej, psychickej i duchovnej. Na rozdiel od klasických systémov jogy neusiluje o únik z tohto sveta, ale o jeho prepojenie so svetom duchovným a jeho následnú premenu.

Táto stránka nie je oficiálnou stránkou Šrí Aurobindovho ášramu a slúži iba ako rozcestník k voľne dostupným materiálom v slovenčine. Keďže diela Šrí Aurobinda sú náročné na pochopenie, odporúčame začať prekladmi z diel Matky a prehľadovými materiálmi. V angličtine a ďalších jazykoch si diela Šrí Aurobinda a Matky možno objednať cez stránku http://sabda.in.


Preklady z diel Matky:

O výchove I – Eseje o výchove a sebazdokonaľovaní z pohľadu integrálnej jogy

O výchove II – Rozhovory a komentáre k esejam v prvej časti

Anglická verzia diel Matky je voľne dostupná na online štúdium
na stránke https://library.sriaurobindoashram.org/mother/.


Prehľadové a životopisné materiály:

Tieto materiály predstavujú neformálny úvod do integrálnej jogy.
Pôvodne boli pripravené pre český časopis Dotek a vyšli v čísle
7-8/2004 (Červenec a Srpen).

Šrí Aurobindo Ghóš - rané obdobie a duchovné zážitky

Rané obdobie Šrí Aurobindovho života je kľúčom k pochopeniu
jeho systému integrálnej jogy a jej vzťahu k oblastiam ako
kultúra, morálka, náboženstvo a duchovnosť.

Šrí Aurobindova integrálna joga a mapa nadvedomia

Integrálna joga je individualizovaný systém psychologickej
disciplíny, ktorý umožňuje kombinovať prvky tradičných
ciest jogy a prispôsobiť ich povahe každého adepta.

Šrí Aurobindov ášram: história a súčasnosť

Stručný prierez históriou Šrí Aurobindovho ášramu v Puduččéri.


Preklady z diel Šrí Aurobinda:

Syntéza jogy – Úvod: Kapitoly 1-5
Nové:   6. Štyri piliere jogy
Nové:   7. O podstate integrálnej jogy
Nové:   8. Duchovná cesta činorodého človeka: joga podľa Bhagavadgíty

Eseje o Bhagavadgíte, kapitoly 1-4

Evolúcia – O úlohe vedomia v evolúcii

Nadčlovek – K filozofii Friedricha Nietzscheho

Cyklus ľudských dejín – Psychológia spoločenského vývoja, kapitola 1

Anglické originály diel Šrí Aurobinda vo formáte PDF sú voľne dostupné
na stránke https://www.sriaurobindoashram.org/sriaurobindo/writings.php.
Podobne sú voľne dostupné aj ich preklady do francúzštiny na stránke
https://www.sriaurobindoashram.org/sriaurobindo/translations.php.Diakritika: kódovanie windows-1250 (Windows pre stredoeurópske jazyky)