Integrálna joga Šrí Aurobinda a Matky

(zoznam voľne dostupných materiálov v slovenčine a angličtine)


Preklady z diel Šrí Aurobinda:

Tieto diela pôvodne vyšli v časopise Árja v rokoch 1914-21.
Ich anglické originály sú voľne dostupné na stránke
http://www.sriaurobindoashram.org/sriaurobindo/writings.php
a v iných jazykoch ich možno objednať cez stránku http://sabda.in.

Syntéza jogy, kapitoly 1-3
Nové:   Syntéza jogy, Kapitola 4: Systémy jogy
Nové:   Syntéza jogy, Kapitola 5: Syntéza systémov

Eseje o Bhagavadgíte, kapitoly 1-4

Evolúcia – O úlohe vedomia v evolúcii

Nadčlovek – K filozofii Friedricha Nietzscheho

Cyklus ľudských dejín – Psychológia spoločenského vývoja, kapitola 1


Preklady z diel Matky:

Matka, vlastným menom Mirra Alfassa (1878 - 1973), bola duchovnou
spolupracovníčkou Šrí Aurobinda Ghóša (1872 - 1950) a hlavou jeho
ášramu v juhoindickom Pudučerry.

O výchove I – Eseje o výchove a sebazdokonaľovaní z pohľadu integrálnej jogy

O výchove II – Rozhovory a komentáre k esejam v prvej časti

Anglické verzie diel Matky sú sprístupnené na stránke
http://library.sriaurobindoashram.org/.
V iných jazykoch ich možno objednať cez stránku http://sabda.in.


Prehľadové a životopisné materiály:

Tieto materiály predstavujú neformálny úvod do integrálnej jogy.
Pôvodne boli pripravené pre český časopis Dotek a vyšli v čísle
7-8/2004 (Červenec a Srpen). V prípade záujmu o ich české verzie sa
o dostupnosti uvedeného čísla informujte priamo u vydavateľa časopisu
na linke https://www.jirimazanek.cz/kontakt.

Šrí Aurobindo Ghóš - rané obdobie a duchovné zážitky

Rané obdobie Šrí Aurobindovho života je kľúčom k pochopeniu
jeho systému integrálnej jogy a jej vzťahu k oblastiam ako
kultúra, morálka, náboženstvo a duchovnosť.

Šrí Aurobindova integrálna joga a mapa nadvedomia

Integrálna joga je individualizovaný systém psychologickej
disciplíny, ktorý umožňuje kombinovať prvky tradičných
ciest jogy a prispôsobiť ich povahe každého adepta.

Šrí Aurobindov ášram: história a súčasnosť

Stručný prierez históriou Šrí Aurobindovho ášramu v Pudučerry.


Upozornenie:

Sprístupnením týchto materiálov cez internet sa ich autori,
zostavovatelia a prekladatelia ani Šrí Aurobindov ášram
nevzdávajú autorských práv s nimi spojených.

Diakritika: kódovanie windows-1250 (Windows pre stredoeurópske jazyky)