Šrí Aurobindov ášram: história a súčasnosť
Keď sa v roku 1910 Šrí Aurobindo stiahol z politiky do ústrania v Puduččéri, sprevádzalo ho len pár mladých ľudí, čo s ním dovtedy pôsobili v politike. Šrí Aurobindo sa pohrúžil do vlastnej sádhany a nijako sa neusiloval stať „učiteľom“ iných. Po dlhé roky malo ich spolužitie charakter neformálnej a neorganizovanej spoločnej domácnosti. Postupne z Puduččéri odišli tí, čo sa chceli aktívne venovať politike, a zostali tí, čo hodlali nasledovať Šrí Aurobinda aj na duchovnej ceste. Snímka je z obdobia 1918-1920.
Šrí Aurobindov ášram je predovšetkým dielom Matky, Šrí Aurobindovej duchovnej spolupracovníčky. Vlastným menom Mirra Alfassa (1878-1973), narodila sa vo Francúzsku a v mladosti zažila sériu spontánnych duchovných zážitkov. V rokoch 1906-7 podstúpila v Afrike špeciálny okultný tréning, ktorý doplnil jej duchovné poznanie. V roku 1914 v Puduččéri stretáva Šrí Aurobinda a spoznáva v ňom vnútorného učiteľa, ktorého ešte v Európe vídala vo svojich víziách. Hoci je presvedčená, že jej miesto je v Puduččéri, prvá svetová vojna ju donúti vrátiť sa do Francúzska, odkiaľ v roku 1916 odchádza do Japonska. Snímka je z Japonska z obdobia 1918-1920, nedlho pred definitívnym návratom do Puduččéri v roku 1920.
Keď sa v roku 1926 úzky a neformálny kruh žiakov premenil na organizovanejšiu komunitu - „ášram“ - Šrí Aurobindo zveril starostlivosť oň i o ďalší duchovný rast žiakov Matke, a sám sa stiahol do samoty a sústredil sa na prácu s nadvedomím. Po nasledujúcich takmer päťdesiat rokov Matka riadi, organizuje a usmerňuje rozvoj komunity i jej jednotlivých členov. Snímka je z obdobia po roku 1958.Bočný pohľad na hlavnú budovu Šrí Aurobindovho ášramu v Puduččéri. Ide o prepojený komplex menších budov; koruna stromu vyznačuje polohu meditačného nádvoria. Integrálna joga nie je asketickým systémom zavrhujúcim svet, a ášram celkom symbolicky leží uprostred pulzujúceho rušného mesta. Má zhruba 1200 členov a patrí k nemu množstvo ďalších budov a areálov. Ášram je netradičný i tým, že nemá žiadnu „duchovnú hlavu“, žiadneho predstaveného. Každý člen ášramu kráča vedený vlastnou intuíciou a svojím spôsobom po ceste, ktorú vytýčili Šrí Aurobindo a Matka: vonkajšia pomoc potrebná v integrálnej joge je v plnej miere dostupná cez ich diela.Meditačné nádvorie hlavnej budovy ášramu. Vyvýšené mramorové samádhi v centre ukrýva telesné pozostatky Šrí Aurobinda a Matky. Nádvorie je prístupné verejnosti a pravidelne sa tu konajú kolektívne meditácie. Šrí Aurobindo a Matka tu prežili väčšinu života a komplex takmer hmatateľným spôsobom stále vyžaruje špeciálnu atmosféru.Oproti hlavnej budove leží škola ášramu. Od improvizovaných počiatkov za druhej svetovej vojny, keď ášram prichýlil rodiny adeptov z oblastí ohrozených japonským vpádom, škola prerástla do unikátnej vzdelávacej inštitúcie uplatňujúcej tzv. „systém slobodného rozvoja“ (angl. „free progress system“). Jeho podstatou je zachytiť rané obdobie dieťaťa, keď je jeho „psychická bytosť“ relatívne v popredí, a podnietiť ju, aby prevzala spoluzodpovednosť za svoje ďalšie vzdelávanie.
Tento cieľ vyžaduje individuálny prístup, vyučuje sa preto v malých skupinách. Žiaci, ktorí preukážu schopnosti a zodpovednosť, študujú v podmienkach pripomínajúcich individuálny študijný plán. Učitelia sú im viac konzultantmi než inštruktormi. Prírodné vedy a matematika sa vyučujú vo francúzštine, humanitné predmety v angličtine. Každý žiak môže zároveň študovať materinský jazyk, sanskrit a ďalšie indické a európske jazyky.

(Ďalšie informácie možno nájsť priamo na anglickej stránke Medzinárodného centra výchovy.)
Šrí Aurobindov ášram kladie veľký dôraz aj na telesné a pohybové aktivity, a tu sa životy žiakov školy a členov ášramu najviac prelínajú. Na fotografii zo slávnostného programu k výročiu založenia školy preto nájdeme všetky vekové kategórie - od detí po ľudí v dôchodkovom veku. Pestuje sa atletika, plávanie, tenis, gymnastika, kolektívne športy, bojové umenia i ásany.
Záujemci o integrálnu jogu môžu siahnuť po knihách a prekladoch vo viac než pätnástich jazykoch sveta. Niektoré kratšie práce sú v preklade dostupné i slovenským a českým čitateľom na linke http://aurobindo.sk/